isamaa erakonna tartu piirkonna noorteühendus

Noor Isamaa toob kokku isamaalised noored Tartust ja kaugemalt, et kanda edasi pärimust ja ehitada homset Eestit, mis oleks nutikas, eestikeelne ja eestimeelne.

sõna esimehelt

“Kuigi oleme ühendusena alles verinoored, on meil juba välja kujunenud aktiivne, motiveeritud ja üksmeelne tuumikgrupp. Oleme jõudnud kujundada eristuva ja lööva visuaalse identiteedi, pidada arutelusid mitmetel haaravatel teemadel ja tarkust pärida kogenud poliitikuilt.

Oleme ka avalikult mitmetel teemadel sõna sekka öelnud. Loodame, et isamaalisus, pärimus ja kodumaa kaitse on teemad, mis on nii meie kui ka iga teise noore südames ja suudame neid ideaale veel enam tänastele põlvedele lähedaseks teha.

Ja see on alles algus. Meid saab veel näha ja kuulda. Isamaa on igavene!”

Noor Isamaa on Isamaa erakonna Tartu piirkonna noorteühendus, kuhu on oodatud noored vanuses 15 kuni 35. Liikmetele toimuvad nii väiksemas ringis aruteluõhtud, avalikud ettekandeõhtud, kohtumised poliitikutega kui ka praktilised koolitused. Üritused toimuvad reeglina vähemalt kaks korda kuus, enamasti Isamaa Tartu kontoris Vallikraavi tänaval.

Isamaaliste noortena püüame olla südi ja sirgeselgne järgmine põlvkond nii erakondlikus poliitikas kui laiemalt Eesti kultuurilises tulevikus.

Noor Isamaa liikmena saad osa…

vaimukast seltskonnast

kohtumistest
poliitikutega

praktilistest koolitustest

reaalsest
poliitikast

kohtumised

Kohtumiste info leiad meie facebookist

Jagame Isamaa maailmavaatelisi põhimõtteid

Isamaaliste noortena jagame Isamaa erakonna maailmavaatelisi põhimõtteid ning usume, et põhimõtetes ei vaja Isamaa “uut suunda”, neid samu põhimõtteid tuleb aga paremini rakendada.

Seega on ka Noor Isamaa ühendus, mis “lähtub rahvuslik-konservatiivsest maailmavaatest, demokraatlikest põhimõtetest, kandes isamaalisi ja kristlikke väärtusi.”

Isamaa maailmavaate põhimõtted:
 • Väärtused
 • Sotsiaalpoliitika
 • Väärikus
 • Kultuur, keel, haridus ja teadus
 • Põlisus
 • Julgeolek ja diplomaatia
 • Rahvuslus
 • Keskkond
 • Perekond
 • Regionaalne areng
 • Riiklus
 • Kodanikuvastutus
 • Majandus

Loe Isamaa põhimõtetest lähemalt: https://isamaa.ee/maailmavaate-aluspohimotted/

maailmavaade

Vana väärikas traditsioon ajakohases vormis