Noor Isamaa liikmeks astumiseks on vaja esitada avaldus, millele järgneb väike vestlus juhatuse liikmetega mõnes kokku lepitud kohas või üle veebi.

Avalduse vorm on pdf-failina ning link sellele ühes meie ühenduse põhikirjaga on postituse lõpus. Selle saab täita kas arvutis (failis on kergesti täidetavad lahtrid) või printida ning paberil täita. Liitumiseks on vaja ka soovitajat, kelleks saab olla vähemalt kuus kuud ühenduse liikmestaatuses olnud liige või ühenduse juhatuse liige. Soovitaja peab samuti avalduse allkirjastama. Eelistatav on dokumentide digiallkirjastamine, kuid vajadusel võib ka paberil allkirja panna.

Vestlusel tuleks osata tutvustada oma maailmavaadet ning selgitada motivatsiooni ühendusega liitumiseks.

Digiallkirjastatud avalduse saab saata e-maili teel aadressile info@noorisamaa.ee. Paberil allkirjastatud avalduse saab anda mõnele juhatuse liikmetest või skaneerida sisse ning saata meili teel. Otsusest teavitab juhatus avalduse esitajat üldiselt vestluse lõpus või paari päeva jooksul selle järel, kuid mitte hiljem kui kuu aega peale avalduse esitamist.

Vorm:
bit.ly/NIS-liikmeavaldus

Põhikiri:
bit.ly/NIS-pohikiri-2022